Xw vs. Únanov :)

24.05.2014 AKCE 05

PREV < MENU > NEXT


Málokdy se poštěstí, aby iniciátorem místní (nekomerční) PB akce byl někdo mimo Xw, proto jsme nadšeně přijali výzvu k PB konfrontaci s partičkou borců z Únanova. Po nečekaném odřeknutí domluveného termínu pro údajnou „nepřízeň“ počasí, jsme dohodli náhradní termín se slíbenou účastí cca 8-10ti vyzyvatelů vs. 5 hráčům Xw, což mělo zaručovat férovost hry. Únanovská crew však dorazila v tristním počtu 2 kusů vs. 5 našich, takže místo duelu jsme se museli spokojit pouze s pohodářskou „FriendlyFire“ pinkačkou.Info:

U: CHRT MIB BORDA VEEMAN PAVEL