MINI TECH ZÓNA


b

Značení O-kroužků PB zbraní

O-kroužky jsou kruhové těsnící prvky nacházející se v každé paintballové zbrani. Četnost výměny o-kroužků závisí především na typu a konstrukci zbraně, některé paintballové zbraně jsou doslova požírači o-kroužku (např. Matrixy a spol.).        O-kroužky lze samozřejmě zakoupit přímo v PB shopech a nebo podstatně levněji v shopech s těsnícími materiály. Jak však vybrat ten správný, když v manuálech nejsou uvedeny míry (a už vůbec ne v naši metrické soustavě)?
 

Paintballové kroužky jsou ve zmíněných PB manuálech značeny, buď pouze jedním číslem např. 14, 16, 19 (014, 016, 019) nebo číslem s lomítkem 14/70, 16/70, 19/90, (příp. nějakým hausnumerem, ze kterého musíme výše uvedené údaje vyčíst).
 

- Prvním a zásadním údajem (číslem) je velikost o-kroužku, dle USA normy AS568A. V paintballových zbraní se objevují velikosti od 03 do 23. K převodu na naši metrickou míru slouží převodní tabulka (viz. níže.), kde jsou u každého čísla o-kroužku uvedeny i rozměry v mm (vnitřní průměr a síla profilu kroužku).
 

- Druhé číslo obvykle za lomítkem udává tvrdost o-kroužků, jenž je nejčastěji uvedeno ve stupnici „shore“ (jednotka Sh). V paintballových zbraních se používá tvrdost buď 70 (měkčí) nebo 90 (tvrdší). Použití té či oné tvrdosti záleží na výrobci (manuálu), obecně měkký kroužek lépe těsní, ale dříve se opotřebuje a naopak.
 

- Mimo velikosti a tvrdosti o-kroužků by nás ještě mohl zajímat materiál ze kterého je vyroben. Nejčastěji se to: NBR (NB, buna, nitril), FPM (FP, viton) a uretan (UR).
 

Převodní tabulku včetně měřítka o-kroužků lze stáhnout ZDE !!!

(hráčům XW možno zaslat ve full kvalitě)

 

Po vytištění tabulky bude již bystrý paintballista vědět která bije :) ostatním napovím: pokud máte např. hromadu kroužků a neznáte jejich velikosti stačí přiložit na vytištěné měřítko a ...
 

Příklady značení kroužků v manuálech:

 

manuál DYE, Proto 015 BN70  015-velikost, 70-tvrdost, BN-materiál  
manuál SP: ORNO1670UR

016-velikost, 70-tvrdost, UR-materiál

manuál KINGMANN: #011 011-velikost

 

PS: některé manuály raději mlží a velikosti o-kroužků vůbec neuvádějí.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paintballový slovník (made by Xwings) ver.2.xwings.cz


ww.xwings.cz

Tento paintballový slovník byl vytvořen především pro začínající PB hráče teamu Xwings Znojmo. Pro hledání konkrétního výrazu použijte klávesovou zkratku Ctrl+F. Mnoho souvisejících výrazů naleznete také v popiscích jiných výrazů.

POZOR ve slovníku se mohou výjimečně vyskytovat určité nepřesnosti a bludy :) (kontaktuje nás, dáme je do pořádku). PS: Sepsání textu slovníku dalo celkem fušku, takže v případě že budete mít potřebu cokoliv z něj kopírovat, tak prosím uveďte alespoň zdroj kterým je www.xwings.cz díky! w

ww.xwings.cz


 Hřiště, pravidla atd.

www.xwings.cz - paintball Znojmo

Field – hřiště, travnatá plocha o rozměrech obvykle 46 x 38 metrů = Millennium field (dříve cca 50 x 30 m). Hřiště je vybaveno překážkami (bunker), startovacími bázemi - základnami (base), zónou pro vyřazené hráče (dead zone) a bezpečnostními sítěmi. V blízkosti hřiště takébývá vymezena zkušební zóna pro testování zbraní, kde je také umístěn radar (chrono).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Field walking – je předem stanovená doba před zahájením turnaje, kdy je hráčům možněno projít si hřiště (seznámit se s překážkami atd.)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Capture The Flag – styl paintballové hry, kdy se konkurenční týmy snaží získat soupeřovu vlajku a vrátit se zpět ke své startovací bázi (základny)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Center Flag - styl paintballové hry, kdy se konkurenční týmy se snaží získat jedinou vlajku umístěnou ve středu pole, a vrátit se zpět ke své startovací bázi (základny)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Touch the base - styl paintballové hry, kdy se konkurenční týmy se snaží dotknou soupeřovy startovací báze (základny).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Speedball – varianta paintballu jenž se hraje na hřištích s umělýmy překážkami (obvykle nafukovacími). Hry jsou krátké a akční. U speedballu je kladen důraz nejen na rychlý pohyb a střelbu, ale také na týmovou spolupráci a taktiku.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
XBall – typ speedballové soutěže, kde spolu dva týmy odehrají několik časově omezených her, po jejichž odehrání team s nejvyšším počtem bodu vítězí a postupuje výše. Obvykle je Xball doplněn o kouče (coach) jenž během hry (z poza hřiště) surčuje taktiku atd.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Woodsball – (nebo military paintball) zjednodušeně varianta paintballu (především v military stylu), jenž se hraje v lese, budovách atd. Variantou woodsballu je pak Scenario Paintball což znamená, že hra má konkrétní herní scénář, kdy jednotlivé týmy plní určité úkoly atd.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
REF (referee - rozhodčí) - rozhodčí bývá odlišen obvykle černobílými nebo černožlutými dresy s pruhy. Rozhodčí jsou podřízeni hlavnímu rozhodčí (pokud je více rozhodčí bývá stanoven také hlavní rozhodčí tzv. ultimate ref, head marshal).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Barrel socks off - pokyn rozhodčího k sundání bezpečnostních návleků a nachystání se do hry, hráči také mohou provést zkušební výstřel (do země). Rozhodčí signalizuje gesto spojenýmí a sevřenými pěstmi nad hlavou a nasledným rozpojením pěstí a upažením.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Ten seconds warning – rozhodčí tímto zvoláním signalizuje přibližně 10 sekund do zahájení hry, hráči se musí od tohoto okamžiku dotýkat startovací báze.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Touch the base – rozhodčí tímto signálem upozorňuje, že se některý z hráčů nedotýká startovací báze (pokud se tak děje v momentu odstartování hry je dotyčný hráč penalizován).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Game on (go, go go) – rozhodčí tímto zvoláním zahajuje novou nebo přerušenou hru.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Neutral (neutrální) – rozhodčí signalizuje neutrálního hráče tak, že se ho dotkne a zvolá „NEUTRÁL“, behem kontroly hráče drží rozhodčí druhou ruku nad svojí hlavou a otevřenou dlaní signalizuje soupeřum gesto „stop“. Po kontrole hráče použije rozhodčí signál „out“ nebo „clean“. Signál „neutral“ se používá pouze výjmečně, kdy nelze hráče na zásah jinak zkontrolovat.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Clean (čistý)
– pokud po kontrole hráče rozhodčí nazná, že hráč nemá platný zásah (a není důvod k vyřazení) signalizuje REF tuto skutečnost kroužením své ruky (příp ručníkem) nad svojí hlavu a zvoláním „CLEAN“.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Out (vyřazený) - vyřazení hráče ze hry signalizuje rozhodčí položením jedné ruky na svoji hlavu a ukázaním druhé ruky na vyřazeného hráče a zvoláním “OUT“.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: ONE FOR ONE "141" - penalizační signál „jeden za jednoho“: penalizace jenž rozhodčí uděluje teamu za prohřešek proti pravidlům. One for one, znamená vyřazení hráče jenž porušil pravidla hráče plus vyřazení dalšího spoluhráče (obvykle toho nejbližšího), případně jeho tým nastupí další hru nastupuje bez jednoho hrače. Penalizace se uděluje například za - pokračování v hře se zásahem, za objevení zásahu při kontrole na konci hry (řežim „Time“), za komunikaci vyřazeného hráče s hrajícím hráčem, za illegal gun atd. Při one for one signalizuje REF nejprve vyrazení hráče který porušil pravidlo, potom signalizuje penalizaci sevřením obou pěstí a pohybem obou pokrčených rukou před sebou ve směru nahoru dolu. Tento signál také vykonáva před nejbližším spoluhráčem penalizovaného hráče, kterého zároveň vyřadí, toto pak opakuje u každého dalšího hráče podle typu použité penalizace 141, 241, 341.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: TWO FOR ONE "241“ - penalizační signál "dva za jednoho", rozhodčí vyřadí dva hráče za jednoho, ostatní podobně jako penalizace výše, pouze se uděluje za závažnější porušení pravidel.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: THREE FOR ONE "341" - penalizační signál "tři za jednoho", rozhodčí vyřadí tři hráče za jednoho, ostatní podobně jako penalizace výše, pouze se uděluje za závažnější porušení pravidel.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Time – režim „zmražení“ času po položení vlajky, před ukončením hry, kdy jsou hráči povinni nechat se zkontrolovat rozhodčími. Kontroluje se především hra se zásahem a nastavení zbraně. V tomto režimu je hráčům zakázána komunikace, pohyb po hřišti a jakákoliv manipulace se zbraní. Signál „Time“ se může též použit k odložení startu hry.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Illegal gun – Nepovolené nastavení zbraně za něž se uděluje penalizace. Zda je nastavení nepovolené závisí na pravidlech konkrétního turnaje, obecně se však kontroluje: a) překročení úsťové rychlosti (limit 300 fps), b) Bouncing – zbraň nesmí vystřelit při zatřesení nebo udeření do tlak. láhve, c) turnajem nepovolené módy (např. fullauto, vyšší BPS než určují pravidla turnaje, Double trigger – při jednom cyklu zmáčknutí spouště nesmí vyjít víc než jeden výstřel, Runaway trigger – po rychlé střelbě a povolení spouště nesmí vyjít víc než jeden výstřel navíc). PS: zbraně bývají rozhodčími namátkové kontrolovány především v režimu „Time“.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Rehang – signalizuje se v případě vyřazení hráče jenž položil vlajku např. z důvodu zkrytého zásahu. Po tomto signálu je nutno zlajku znovu získaz a položit ji. (PS: položením vlajky se rozumí přinést ji znovu na vlastní bázi)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Signál rozhodčího: Game over – signál ukončující hru. Po té je nutno nasadit ochranný návlek hlavně a opustit hřiště.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Bunker - jakákoliv uměle vytvořená překážka – může být nafukovací, ze dřeva, ocel. sudů, pneumatik atd. Nafukovací speedballové překážky mívají své specifické názvy díky svému tvaru příp. umístění na hřišti (fieldu) jako např. had, piramida, válec atd. (Slab, Can, Temple, Dorito, Brick, Snake ...atd.). Nafukovací překážky bývají kotveny k zemi. Bunkering (tzv. "vybankrování") je technika při niž je defenzivní hráč za překážkou, vyřazen útočícím hráčem obvykle střelbou z blízka.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
E/D – (Elimination difference points) jedná se o rozdíl nevyřazených hráčů oproti hráčům vyřazených. Tyto rozdílové body rozhodují například v případě rovnosti bodů v konečném hodnocení turnaje.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Scoresheet - listina obsahující výsledek zápasu, výsledek je po každém zápasu podepisován oběma kapitány teamu.

www.xwings.cz - paintball Znojmo


 Obecné paintballové pojmy:

www.xwings.cz - paintball Znojmo

PB – zkratka pro Paintball (paintball se občas ozn. i jako gotcha)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
PaintBall – netoxická a ekoligicky nezávadná kulička naplněná olejovitou kapalinou a potravinářským barvibem. Průměr kuličky se pohybuje dle tipu a zn. kolem 0,68 palce (nově i 0,50 palce). Výrobci např: DraXxus (DXS), PBS, Severe, R.P.Scherer, Toroball, Drakula atd..
www.xwings.cz - paintball Znojmo
ReuseBall (Reball) - tréningová gumová kulička, pro opětovné použití, vhodná např. pro tréningy ve sportovních halách apod.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
FPS - jednotka úsťové rychlosti (velocity) zbraně udávaná ve stopách za sekundu (foot per second). Maximální dovolená úsťová rychlost je 300 fps (ideální nastavení je cca 240 – 280 fps). Rychlost fps se měří pomocí dig. radaru, např. ručního (nosí ref) nebo stacionárního. Radar je nazývan též jako chronograf nebo zkraceně "chrono". Úsťová rychlost se reguluje nejčastěji pomocí In-line regulátoru (u starších vysokotlakých zbraní šroubem regulující tlak pružiny na kladivo - hammer).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
ROF - (Rate of fire) zkratka kadence střelby, uvádí se v BPS (ball per second)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
BPS - jednotka kadence zbraně, počet výstřelů za sekundu (ball per second) na turnajích bývá kadence většinou omezena na 12 BPS (příp. na 10 BPS)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
PSI – jednotka tlaku, (libra na čtvereční palec). HPA láhve bývají určeny obvykle pro tlak 3000 nebo 4500 psi.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
HPA (High Preassure Air) – jedná se o zkrácený název pro nejčastější prosazovaný „pohonný“ plyn používaný paintballovými zbraněmi, tedy o stlačený vzduch. HPA je v láhvích v plynném stavu. Množství HPA se uvadí v jednotkách tlaku „psi“ (1 psi=0,069 Bar). Výhody HPA – tepelná stálost (stabilní tlak), šetrný k mechanizmu zbraně. Neýhody HPA – cena láhví, horší dostupnost plnění.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
CO2 (oxid uhličitý) - „pohonný“ plyn používaný low-end paintballovými zbraněmi. V láhvích je CO2 v kapalném stavu a splynuje obvykle až ve zbrani (expanzní komoře). Množství CO2 se uvádí v jednotkách váhy – uncích (OZ). Výhody CO2: levné láhve, dobrá dostupnost plnění. Nevýhody CO2: nižší tepelná stálost (kolísání tlaku), méně šetrné k mechanizmu zbraně.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Snapshoting – styl pudové PB střelby (snapshot = zacílení, vykouknutí z poza překážky, střelba, krytí)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Wrapping - styl PB střelby
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Drill – trénink
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Fight – souboj (přestřelování) 2 hráčů
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Boucing - jde o velmi citlivě nastavenou spoušť, chybí např. pružinka spouště (spoušť je zcela volná) nebo je špatně nastavený opticky senzor spouště. Při výstřelu dojde k tzv. bounce efektu, tzn. že se spoušť kopem zbraně znovu aktivuje.
Takto nastavená zbraň je ozn. jako illegal gun! Test na boucing: zbraň nesmí vystřelit při zatřesení se zbraní, po úderu do tlakové láhve zbraně. Deboucing je nastavení boardu jenž eletronicky zamezuje bounce efektu spouště (bouncingu).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
BYO - "Bring Your Own " (přinést si vlastní), samotná zkratka znamená, že pořadatel paintballové akce nemusí mít „něco“ k dispozici, takže si to „něco“ budete muset přinést sami. Většinou jde o kuličky nebo HPA (CO2). Zkratka BYO může být upřesněno na: BYOP - "Bring Your Own Paint" (přinést si vlastní kuličky), nebo BYOA - "Bring Your Own Air", (přinést si vlastní vzduch nebo co2). PS: Pokud je zkratka BYO uvedena např. za seznamem kuliček, které bude pořadatel na turnaji nabízet, znamená to, že hráč může využít nejen kuliček pořadatele, ale i kuliček vlastních.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Chopping - (trání kuliček) trhnutí kuličky boltem obvykle dochází při rychlé střelbě, když zásobník nestíhá podávat kuličky. Kulička jenž nestihne dopadnout celá před bolt je useknutá, načež může obvykle následuje zanesení hlavně a senzorů očí barvou, příp. kousnutí boltu o skořápku kuličky atd.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Headshot – zásah hlavy hráče
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Wiping – (stírání) jde o nefér praktiku při niž se hráč snaží setřít platný zásah, za účelem setrvání ve hře. Tento těžký prohřešek bývá potrestán penalizací THREE FOR ONE "341".
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Šerm – (netuším jestli se tento pojem používá i mimo team Xwings :), jde o držení zbraně (a hraní) jednou rukou nebo neůměrně daleko od těla (masky). Objevuje se u začínajících hráčů.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Pump Action – První paintballové zbraně „pumpy“ (předchůdci mech. semiautomatických zbraní), jenž bylo zapotřebí před každým výstřelem ručně natáhnout. Např: PGP, ZGP, Sterling atd...
www.xwings.cz - paintball Znojmo
ABS (Anti Bolt Stick) - jedná se o el. nastavení boardu zbraně, které se aktivuje po určité době neaktivity boltu a pomáhá předcházet „ztuhnutí“ vazelíny. Nastavení však míva za následek vyšší rychlost pro prvního výstřel

www.xwings.cz - paintball Znojmo

www.xwings.cz - paintball Znojmo
Marker – (značkovač) paintballová zbraň. BP zbraně lze rozdělit dle designu na speedballové a woodballové, dle operačního tlaku plynu na vysokotlaké a nízkotlaké, dle mechanizmu spouště na mechanické nebo elektronické, nebo dle principu funkce na: Hammer valve markery – ty lze dále rozdělit na: pump action (Sheridan, PGP), blowback open bolt (Spyder, Tippmann), blowback closed bolt (autococker), electropneumatic (Ego, Angel, Nerve, Itimidátor, Impulse). Spool valve markery - lze dále rozdělit na: unbalanced mechanical (Proto SLG), unbalanced electropneumatic (Proto Matrix Rail, Ion), balanced electropneumatic (Dye Matrix, Proto Matrix, Droid). Pressure controlled poppet markery – (Invert Mini)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Bolt - (někdy ozn. jako ventura) část zbraně válcovitého tvaru obvykle osazená o-kroužky. Funkcí boltu je zasunout kuličku do hlavně a zároveň kuličku vystřelit pomocí plynu jenž jím prochází. Bolt se u jednotlivých tipů zbraní konstrukčně liší, což ovlivnujě např. přesnost, kop zbraně atd.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Open Bolt, Closed Bolt – je rozdělení zbraní, dle polohy boltu před samotným zmáčknutím spouště. Open bolt (otevřený bolt) - pokud je zbraň konstrukce „open bolt“, je bolt před zmáčknutím spouště v zadní pozici, závěr je otevřen – kolínkem (Feed Neck) je možné vidět kuličku v komoře. Closed Bolt (uzavřený bolt) – pokud je zbraň konstrukce „closed bolt“, je bolt před zmáčknutím spouště v přední pozici, závěr je uzavřen – kolínkem (Feed Neck) lze vidět pouze bolt, kulička je již zasunuta v hlavni. (closed bolt dříve využívaly především zbraně Pump Action, zbraně f. WGP AutoCocker atd.)
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Blowback - Poloautomatická (semiauto) zbraň, která automaticky po každém výstřelu natáhne tlakem plynu kladivo zpět za západku spouště a připraví zbraň k dalšímu výstřelu. Na tomto principu funguje většina zbraní nižší třídy jako jsou
Tippmanny a Spydery.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Solenoid - elektropneumatický ventil, který na el. příkaz z boardu otevírá nebo zavírá přívod vzduchu k mechanizmu jenž umožňuje pohyb boltu. Solenoid je srdcem každé novodové elektropneumatické braně. Dwell je nastavení boardu určující dobu otevření solenoidu.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Board (Circuit Board) – elektronická deska umístěná obvykle v rukojeti (frame) zbraně umožňující ovládání všech el. funkcí zbraně tzn. oči, solenoid, palebné mody atd. Tradičním výrobcem boardů je např. Tadao.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Regulator – obecné označení zařízení, jenž reguluje vstupní tlak na potřebnou hodnotu. Regulátory jsou např. osazeny na všech vzduchových láhví (dle láhve obvykle regulují např. tlak z 3000 psi nebo 4500 psi na cca 800 psi). Dalším regulátorem ve zbrani bývá tzv. In-line regulátor umístěny v přední „ručce“ zbraně, tyto regulátory jsou plně nastavitelné a uvlivňují úsťovou rychlost zbraně. Některé paintballové zbraně vyšší třídy mívají ještě třetí tzv. nizkotlakký regulátor „LPR“. Nastavitelné regulátory se regulují pomocí seřizovacího šroubu. Snížení tlaku u regulátorů docílíme otáčením seřizovacího šroubu doprava, ve směru hodinových ručiček, zvýšení tlaku dosáhneme naopak otáčením seřizovacího šroubu doleva proti směru hodinových ručiček.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
LPR (low pressure regulator) – malý nizkotlakký regulátor používaný spíše high-end zbraněmi, reguluje vzduch přicházející z In-line regulátoru k solenoidu (tzn. LPR se nachází mezi In-Line regulátorem a solenoidem). LPR bývá plně nastavitelný, jemné vyladění LPR je pak důležité pro bezchybný a efektivní chod zbraně (špatné nastavení LPR může být příčinou trhání kuliček atd.).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Barrel – hlaveň, obvykle z hliníku, bývá jednopruměrová případně více průměrová. Ráže (průměr) klasických paintballových hlavní bývá kolem .687-.689 = cca 0,68 palce (nově se také začaly vyrábět hlavně s nižšími rážemi 0,50 palce). Každá hlaveň mívá také specifický závit hlavně pasující pouze do určitých zbraní. Závity jsou podle druhů nejčasteji rozděleny na: Cocker a kompatibilní (sem patří např. Dye Matrix, Proto Matrix, Ego, Etek, Geo, Intimidator, Invert Mini, MecDeV Droid, Cyborg atd.), Impulse - ION a kompatibilní, Spyder a kompatibilní, Tippmann a kompatibilní. Vyrábí se také redukce závitů, tzv. barrel adaptery pomocí niž lze kombinovat různé závity s různými hlavněmi.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Eyes - (electronic eyes, vision, elektronické oči, detekce nabití) jde o dvojici senzorů, jenž zabraňují paintballové zbrani (boltu) vystřelit dokud není kulička celá v komoře a připravená k výstřelu. Senzor zabraňuje trhání kuliček např. při rychlé střelbě kdy nestíhá podávat zásobník. Senzory bývají klasické infa nebo tuningové laserové (lze kontrolovat paprsek a tím i funkčnost očí). Při zanesení očí barvou (např. při trhnutí kuličky) zbraň signalizuje nefunkčnost očí. Nové profi. zbraně mají již samočistící oči.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Feed Neck – (někdy Power Feed Adapter, nebo Vertical Adapter) „rovné kolínko“ jenž spojuje zásobník s tělem zbraně a ústící přímo do komory zbraně. Feed neck bývá buď obyčejný nasazovací nebo kvalitnější integrovaný stahovací a zaklapávací pro dokonalejší uchyzení zásobníku. Původní PB zbraně měly tento adaptér osazen v úhlu 45°(elbow).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Ball detents - většinou dvojice naproti sobě umístěných blokací jenž zabraňují vypadávání kuliček ven z hlavně. Blokace bývají gumové, nebo mechanické z delrinu a pružinky.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
ACS (Anti Chop System) - je ozn. spec. boltu firmy Kingman, který by měl nechanicky zabraňovat trhání kuliček.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
ASA (Air Source Adapter) - Část zbraně se „samičím“ závitem, do které se šroubuje tlaková láhev s „pohonným“ plynem (HPA nebo CO2). ASA může být vybavená On/Off ventilem umožnující otevírat a uzavírat přívod plynu. ASA je se zbraní propojena tlakovou hadičkou. Někdy bývá ASA označen jako airport atd.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Burst Disk – kovový plíšek uvnitř bezpečnostní pojistky jenž je součástí každé tlakové paintballové láhve (pozn.: Co2 – má pojistku umístěnou na ventilu láhve, HPA - má pojistku umístěnou na regulátoru tlakové láhve). Pokud tlak uvnitř láhve překročí povolenou mez, burst disk se protrhne a vypustí vškerý plyn z láhve.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Expansion Chamber - expanzní komora nebo též Antisifon je dutá komora (např. v přední rukojeti) používaná zbraněmi na Co2. Umístěna bývá mezi plynovou hadicí (z ASA) a ventilem. Její funkce je pomocí expanze zplynovat tekuté CO2, které se tak nedostává do mechanizmu zbraně.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Gas Line - (botom line) Tlaková hadička, kterou je plyn přiváděn z ASA k regulátoru (u starších zbraní přímo k ventilu). Bývá většinou z PVC průměru 6mm - Macro Line (Macrohose). Tyto hadaičky bývají používány především v moderních elektropneumatických zbraní, jejich výhodou je že se daji jednoduše nasazovat a sundávat do rychlospojek bez použití nářadí. Rychlospojky bývají přímé nebo otočné kolínka. Dalším druhem jsou dříve používané pletené kovové hadičky s lisovanými spojkami.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Trigger – mechanická nebo elektonická spoušť zbraně (mikro spínač nebo optický senzor). U některách spouší lze např. nastavovat citlivost spouště stavěcími šroubky. Některé zbraně mají místo pružinky magnet = magnetická spoušť. Spouště mohou mít rozličné tvary umožnující pohodlnější používání.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Frame – je to vlastně rukojeť se spouští bývá z hliníku nebo z kompozitních materiálů. Frame je opatřen gripy pro pohodlný úchop, uvnitř bývá osazen mechanizmus spouště, el. deska, baterie, příp. elektromagnet.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Grip - kryt rukojetě zbraně (frame) z pryže nebo plastu umožnující pohodlný uchop zbraně. Přístup k elektronické desce (circuit board) a baterii bývá u většiny zbraní až po odstranění gripu.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Dropforward – Jedná se o kovový výložník umístěný mezi frame a ASA. Dropforward umožňuje polohovat ASA vpřed nebo vzad pro lépší vyvážení zbraně (dnes se již téměř nepoužívá).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Hamer – (kladivo) je část některých zbraní (Hammer valve markery) spojená s boltem, jenž po aktivováníí spouště dopadne na jehlu (ve ventilu) a umožní tak průchod plynu do boltu (u některých zbraní např. Spyder ještě natáhne mech. boltu a kladiva do zadní polohy).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Board (Circuit Board) – elektronická deska umístěná obvykle v rukojeti (frame) zbraně umožňující ovládání všech el. funkcí zbraně tzn. oči, solenoid, palebné mody atd. Tradičním výrobcem boardů je např. Tadao.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Loctite – Těsnící tmel (lepidlo) používající se k utěsnění tlakových závitových spojů paintballových zbraní.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
O-Ring - těsnící „gumové“ o-kroužky nacházející se v každé paintballové zbrani.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Valve (Ventil) - Zařízení, které otevírá přívod vzduchu k mechanismu boltu.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Expansion Chamber - expanzní komora nebo též Antisifon je dutá komora (např. v přední rukojeti) používaná zbraněmi na Co2, umístěna mezi plynovou hadicí (z ASA) a ventilem. Její funkce je pomocí expanze zplynovat tekuté CO2, které se tak nedostává do mechanizmu zbraně.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Barrel Sock – (též barrel condom nebo šprcka) jde o ochranný návlek na hlaveň zabrańující náhodnému výstřelu. Při startu hry hlásí rozhodčí pokyn hráčům k sundání těchto návleků „Barrel sock off“. Dříve se místo návleků používala zátka hlavně (Barrel Plug).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Hopper (Loader) - zásobník zbraně bývá jednoduchý gravitační nebo elektrický (podavač poháněný el. motorem). Elektrický může být s možností reg. podávání kuliček, reg. přítlaku atd... Značky např. Vlocity, Halo, Dye Rotor.
Obecně platí že el. zbraně vyžadují použití el. zásobníku. Zásobník lze doplnit o SpeedFeed umožňující rychlé dosypávání kuliček, jímž se nahrazuje klasické zaklapávací víčko zásobníku.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Paintball mask - Ochranná maska obličeje hráče, bývá osazena jednoduchým nebo thermálním sklem zabraňujícím mlžení. Novější masky mívají některé části z gumy, což může v určitých případem zabránit v rozbití kuličky. Výrobci: Dye, Proto, JT, Empire, V-Force atd.
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Tank – tlaková láhev (bomba). Dle náplně je dělíme na HPA a CO2. CO2 láhve jsou hliníkové opatřené klasickým ventilem nebo on/off ventilem a tlakovou pojistkou. CO2 je v láhvích v tekutém stavu. CO2 láhve se nejčasrtěji vyrábí ve velikostech dle maximální váhy kapalného CO2: 12oz = 0,34kg, 16oz = 0,45kg, 20oz = 0,57kg (oz = unce). Oproti tomu láhve na HPA jsou stavěny na vyšší tlak a jsou buď hliníkové (těžší) nebo kevlarové (lehčí). HPA láhve jsou vždy opatřené regulátorem tlaku a tlakovou pojistkou. HPA láhve se nejčasrtěji vyrábí ve velikostech dle maximálního obsahu vzduchu: 47ci láhve ( = 0,77 litru) nebo 68 ci láhve ( = 1,11 litru). HPA láhve se také liší maximálním plnícím tlakem na láhve: 3000 PSI (= 20,7 MPa = 206.8 Bar = 204.1 Atm) (obvykle hliníkové láhve) nebo 4500 PSI (= 31,0 MPa = 310.3 Bar = 306.2 Atm) (obvykle kevlarové láhve). Každá tlaková láhev na CO2 nebo na HPA by měla být provozována pouze pokud má platný atest (pravidelnou tlakovou zkoušku).
www.xwings.cz - paintball Znojmo
Záda – termín pro zádový pás určený k uchycení tub s municí www.xwings.cz - paintball Znojmo